Z dosavadních vědeckých údajů se jeví, že ženy se sérovou koncentrací vitaminu D nejméně 125 nmol/L jsou více plodné než ženy s koncentrací vitaminu D nižší než 50 nmol/l.

Tato komunitní prospektivní kohortová studie zahrnovala 522 zdravých žen z USA, které se pokoušely otěhotnět v letech 2010 až 2016. Ženy vyplňovaly denní a měsíční dotazník až do doby než měly pozitivní těhotenský test nebo dokud neuplynulo 12 měsíců. Do studie byly zařazeny ženy ve věku 30–44 let bez anamnézy neplodnosti, s pokusem o nábor více než 3 měsíce. Při vstupu do studie jim byla změřena koncentrace vitamin D v krvi.

Výsledky: Z 522 žen v průběhu studie otěhotnělo 257 žen. Průměrný věk byl 33 let a průměrná koncentrace vitaminu D byla 90 nmol/l. S každými 25 nmol/l vitaminu D navíc se plodnost zvýšila o 10 %.

Ve srovnání se ženami s hladinou vitaminu D 75–100 nmol/l měly ženy s koncentrací vitaminu D nižší než 50 nmol/l sníženou plodnost o 45 % a ženy s koncentrací vitaminu D nad 125 nmol/l měly plodnost vyšší o 35 %.

Pravděpodobnost, že žena otěhotní za dobu delší než 6 měsíců je u žen s hladinou vitaminu D nižší než 50 nmol/l až 51 %, u ženy s koncentrací vitaminu D 75–100 nmol/l 28 % a u žen s koncentrací vitaminu D nad 125 nmol/l pouze 15 %.

Závěry: Tyto výsledky jsou v souladu s předchozími údaji o snížené plodnosti žen s nižšími koncentracemi vitaminu D.

Pubmed

Full-text