Živiny hrají zásadní roli v obraně proti infekčním onemocněním a regulaci zánětu; s ohledem na COVID-19 je však známo jen málo. V této studii se proto vědci zaměřili na měření koncentrace některých vitaminů, selenu a zinku u pacientů s COVID-19. Kontrolní skupinu tvořilo 150 zdravých osob.

Výsledky: U 50 hospitalizovaných pacientů s COVID-19 se měřily hladiny vitaminů B1, B6, B12, D, folátu, selenu a zinku. Celkem 76 % pacientů mělo nedostatek vitamínu D a 42 % mělo nedostatek selenu.

U vitaminů B1, B6 a B12 nebyl zjištěn významný rozdíl ve výskytu jejich nedostatku u pacientů s COVID-19 a u kontrolních osob. Skupina pacientů s COVID-19 vykázala výrazně nižší hodnoty vitaminu D než zdravá kontrolní skupina. Závažný nedostatek vitamínu D (sérová koncentrace pod 25 nmol/l) se pozoroval u 24 % pacientů ve skupině COVID-19 a 7,3 % v kontrolní skupině.

Z 12 pacientů s dýchacími potížemi mělo 11 (91,7 %) nedostatek alespoň jedné živiny. Pacienti bez respiračních potíží však vykazovali deficit jednoho nebo vícero nutrientů pouze u 30 z 38 osob (78,9 %, p=0,425).

Závěry: Tato studie zkoumala stav různých nutrientů u pacientů s COVID-19. Výsledky ukazují, že mnoho pacientů mělo nedostatek vitamínu D a selenu. Nedostatek vitaminu D nebo selenu může snížit imunitní obranu proti COVID-19 a způsobit progresi do závažného onemocnění. Kromě toho všichni pacienti se závažným průběhem infekce COVID-19 měli nedostatek více než jedné živiny.

Full-text