Prospektivní, multicentrická, randomizovaná klinická studie srovnávala dosud nehodnocenou účinnost
a bezpečnostní profily tří perorálních dávkovacích režimů vitaminu D3 (cholekalciferolu):

  • denní podávání 1 000 IU,
  • týdenní podávání 7 000 IU a
  • měsíční podávání 30 000 IU vitaminu D3 po dobu tří měsíců.

Šedesát čtyři pacienti s deficiencí vitaminu D (sérová hladina 25-hydroxyvitaminu D – 25(OH)D pod 20 ng/ml (pod 50 nmol/l)) byli rozděleni do tří ramen s následujícím dávkováním cholekalciferolu –

  • skupina A (jedna tableta 1000 IU jednou denně),
  • skupina B (jedna tableta 7 000 IU jednou týdně) a
  • skupina C (jedna tableta 30 000 IU jednou měsíčně).

Na dávce závislý vzestup sérové hladiny vitaminu 25(OH)D byl statisticky srovnatelný ve všech třech skupinách. Tříměsíční terapie vedla ve všech třech skupinách ke zvýšení hladin nad 20 ng/ml (nad
50 mmol/l) – viz obrázek 1. Bezpečnostní profil ve všech třech skupinách nevykazoval rozdíly.

Závěr: Denní, týdenní a měsíční perorální užívání denního ekvivalentu 1 000 IU vitaminu D3 poskytuje srovnatelnou účinnost a bezpečnost. Pro mnoho lidí bude proto výhodnější užívat celou dávku najednou v týdenních anebo měsíčních intervalech, zejména pro ty, kteří na užívání často zapomínají anebo užívají jiné léky a nechtějí polykat najednou hodně tablet.

Zdroj:

Takács I., Tóth B. E., Szekeres L. et al. Randomized clinical trial to comparing efficacy of daily, weekly and monthly administration of vitamin D3. Endocrine 2017;55(1):60-65.