Imunitní funkce a zánětlivé faktory mohou do určité míry odrážet terapeutický účinek plicní tuberkulózy. Cílem této studie bylo zkoumat klinický účinek suplementace vitaminem D na pacienty s plicní tuberkulózou a jeho vliv na expresi imunitních buněk a zánětlivých faktorů u pacientů.

Celkem bylo do studie zařazeno 256 pacientů s plicní tuberkulózou, kteří byli léčeni konvenčními antituberkulotiky, zbytek pacientů se léčil antituberkulózními léky a vitaminem D. 120 osob tvořilo kontrolní skupinu.

Hladiny zánětlivých faktorů (IL-6, MMP-9, IL-4, TNF-a) a T-lymfocyty se měřily v obou skupinách před a po léčbě. Doba vymizení symptomů byla u testované skupiny kratší než u kontroly (p <0,001) a po léčbě byly CD3+, CD4+, CD4+ / CD8+ vyšší než u kontroly (p <0,05).

Výskyt nežádoucích účinků byl u skupiny s vitaminem D nižší než u kontrolní skupiny a o něco vyšší vyšlo skóre kvality života pacientů (p <0,05).

Závěry: Antituberkulotika podpořena vitaminem D mohou účinně zlepšit imunitní funkce a úroveň exprese zánětlivých faktorů u pacientů s plicní tuberkulózou, a dokonce i snížit výskyt nežádoucích účinků.

Pubmed

Fulltext