Vitamin D je steroidní hormon s protizánětlivou ochrannou úlohou během virových infekcí, včetně infekce SARS-CoV-2, prostřednictvím regulace vrozených a adaptivních imunitních reakcí.

Cílem této retrospektivní studie bylo prozkoumat korelaci mezi sérovými hladinami vitaminu D a klinickým průběhem infekce COVID-19. Jednalo se o sledování 126 hospitalizovaných pacientů s COVID-19 o průměrném věk 43 ± 12 let. 83 % pacientů byli muži. U 51 % pacientů autoři považovali jejich sérové hladiny vitaminu D za dostatečné (> 50 nmol/l), u 41 % za deficitní (30–50 nmol/l) a u 8 % za nedostatečné (<30 nmol/l).

Výsledky: Mezi nedostatkem vitaminu D a zvýšenou mortalitou byla zjištěna statisticky významná korelace (p = 0,04). Také mezi hladinami vitaminu D a přijetím na JIP byla statisticky významná korelace (p = 0,03), nikoli však s potřebou mechanické ventilace (p = 0,07).

Hladiny vitaminu D pod 30 nmol/l vykazovaly osmi až 12ti násobné zvýšení rizika úmrtí (p = 0,01, p = 0,04). Hladiny vitaminu D pod 50 nmol/l vykazovaly až 29ti násobné zvýšení úmrtnosti.

Radiologické nálezy se významně nelišily u pacientů s různými hladinami vitaminu D.

Závěr: Autoři studie prokázali významnou souvislost mezi nedostatkem vitaminu D a horším průběhem COVID-19.

Full-text