Tato meta-analýza zkoumala souvislost mezi hladinou vitamínu D v séru a syndromem suchého oka.

Celkově bylo zahrnuto 10 studií s 18.919 pacienty. Pacienti se suchým okem měli průměrnou hladinu vitaminu D v séru, která byla významně nižší než u zdravých kontrol. Průměrné skóre indexu nemocí očního povrchu bylo vyšší a výsledek Schirmerova testu bez anestézie byl nižší u pacientů s nedostatkem vitamínu D než u kontrol.

Závěr: Nedostatek vitaminu D je u pacientů se suchým okem spojen s horšími subjektivními příznaky a menší tvorbou slz. Nedostatek vitamínu D může být rizikovým faktorem syndromu suchého oka.

Pubmed

Full-text