U pacientů s infekcí COVID-19, SARS-CoV-2 se virus váže na mnoho enzymatických systémů v lidském těle. S rozvojem onemocnění se objevuje zánět a fibróza plicní tkáně a dochází k uvolnění prozánětlivých působků.

Senioři nebo pacienti s poškozenou imunitou snášejí infekce nejhůře a spadají do rizikové skupiny. S narůstajícími informacemi o infekci se však ukazuje, že potenciální imunomodulátory mohou zmírnit závažnost infekce a zlepšit výsledky.

Vitamin D vykazuje imunomodulační vlastnosti s protizánětlivým, antifibrotickým a antioxidačním účinkem. Studie zjistila, že vážný nedostatek vitaminu D (<25 nmol/L) je spojen s rozvojem onemocnění a zvýšenou úmrtností pacientů s autoimunitními chorobami.

Autoři doporučují pacientům s nízkou hladinou vitaminu D (pod 50 nmol/l) suplementaci vitamínem D dvakrát týdně 50.000 IU (celkem 100.000 IU). Celkově jsou pro dosažení sérové koncentrace vitamínu D nad 100 nmol/l potřebné dávky nad 6.000 IU denně. Bylo zjištěno, že příjem vitamínu D až 15 000 IU denně je bezpečný.

Je třeba prozkoumat souvislost mezi počáteční odpovědí pacienta na doplňování vitamínu D s progresí onemocnění, zotavením a různými klinickými výsledky. Po úvodní dávce 100.000 IU doporučujeme pacientům pokračovat s dávkou 50.000 IU užívanou jednou týdně druhý a třetí týden.

Závěr: Aby se rychle, bezpečně a významně zvýšily koncentrace vitaminu D v séru, doporučují se užívat vysoké dávky (až 50.000 IU) vitamínu D s potenciálním přínosem při snižování rizika závažnosti a úmrtnosti na COVID-19, což je bezpečná a neinvazivní léčba. Pacienti by měli užívat tyto vysoké dávky vitamínu D po dobu jednoho týdne, následovalo by několik tisíc IU vitaminu D denně po dobu 2 týdnů. Tento způsob zajistí rychlou a udržitelnou obnovu hladin vitaminu D v séru, a tím potenciálně vyvolá zlepšení klinického stavu a prognózy.

Fulltext