Nejnovější epidemiologická data ukazují, že nejvyšší riziko mortality v souvislosti s infekcí SARS-CoV-2 je v zemích, které se vyznačují vysokou prevalencí deficience vitaminu D. Navíc v těchto zemích mají nejohroženější vyšší věkové skupiny nejnižší sérové koncentrace vitaminu D.

Pubmed

Full-text