Úvod a cíl

Pandemie COVID-19 nadále představuje jednu z nejvýznamnějších výzev pro globální zdravotnictví. Různé studie zjistily souvislost mezi závažným nedostatkem vitaminu D a následky spojenými s COVID-19. Vitamin D hraje klíčovou roli v imunitní funkci a zánětu. Nejnovější údaje naznačují ochrannou roli vitaminu D u zdravotních následků souvisejících s COVID-19.

Tato metaanalýza a sekvenční analýzy studií (TSA) se pokusily vysvětlit sílu souvislosti mezi ochrannou rolí suplementace vitaminem D a rizikem úmrtí a přijetí na jednotky intenzivní péče (JIP) u pacientů s COVID-19. Na základě této metaanalýzy a sekvenční analýzy studií bylo možné určit, jaká je míra rizika úmrtí a přijetí na jednotky intenzivní péče u pacientů s COVID-19.

Metodika

V září 2022 autoři prohledali 4 vědecké databáze. Dva recenzenti nezávisle a duplicitně prověřili randomizované klinické studie (RCT) a posoudili riziko zkreslení. Předem specifikované výsledky zájmu práce byly úmrtnost a přijetí na jednotku intenzivní péče.

Výsledky

Celkem bylo identifikováno 78 bibliografických prací. Po prověření bylo pro analýzu studie vhodných pouze 5 RCT. Následně byla provedena metaanalýza a TSA. Podávání vitaminu D vede ke snížení rizika úmrtí a přijetí na jednotku intenzivní péče (standardizovaný průměrný rozdíl (95% CI): 0,49 (0,34-0,72), resp. 0,28 (0,20-0,39)). TSA ochranné role vitaminu D a přijetí na jednotku intenzivní péče ukázala pozitivní a průkaznou souvislost.

Závěrem

Výsledky metaanalýzy a příslušných analýz naznačují definitivní souvislost mezi ochrannou rolí vitaminu D a hospitalizací na jednotce intenzivní péče.

PubMed

Fulltext