Na základě údajů od 212 pacientů s COVID-19 ze třech různých nemocnicích v jižní Asii autor provedl tuto retrospektivní analýzu. Jedná se o první publikovaná studii sledující závislost závažnosti symptomů COVID-19 s hladinami vitaminu D v séru.

Všichni pacienti měli potvrzenou COVID-19 a byly podle závažnosti průběhu onemocnění rozdělení takto:

1. Mírný průběh projevující se mírnými klinickými příznaky a bez diagnózy pneumonie.

2. Obvyklý průběh projevující se horečkou, respiračními příznaky a potvrzenou diagnózou pneumonie.

3. Těžký průběh s hypoxií a dýchacími potížemi.

4. Kritický průběh s respiračním selháním vyžadující intenzivní péči.

Hladiny vitaminu D byly rozděleny takto:

1. Normální – hladina vitaminu D 75 nmol/l nebo vyšší.

2. Nedostatek – hladina vitaminu D mezi  51-74 nmol/l.

3. Deficit – hladina vitaminu D pod 50 nmol/l.

Výsledky: Průměrná hladina vitamíinu D u všech 212 pacientů byla 59 nmol/l. Ze všech případů COVID-19:

• 49 (23 %) případů bylo klasifikováno jako mírný průběh, s průměrnou hladinou vitaminu D 78 nmol/l

• 59 (28 %) bylo klasifikováno jako obvyklý průběh, s průměrnou hladinou vitaminu D 68 nmol/l.

• 56 (26 %) bylo klasifikováno jako závažné, s průměrnou hladinou vitaminu D 53 nmol/l.

• 48 (23%) bylo kritických, s průměrnou hladinou vitaminu D 43 nmol/l.

• 86 % všech případů mezi pacienty s normální hladinou vitaminu D mělo mírný průběh, zatímco 73 % případů mezi pacienty s nedostatkem vitaminu D mělo těžký nebo kritický průběh.

Závěr: Hladina vitaminu D v séru by mohla odpovídat za klinické výsledky pacientů infikovaných COVID-19. Zvýšení hladiny D v séru by mohlo zlepšit klinické výsledky nebo zmírnit nejhorší (závažné až kritické) případy. Na druhé straně by snížení hladiny D v séru mohlo zhoršit klinické výsledky COVID-19.

Abstrakt

Full-text