V letech 2003–2009 se v klinickém hodnocení Sister Study sledovalo 50 884 žen v USA ve věku 35–74 let, které měly sestru s rakovinou prsu, ale ony samotné nikdy rakovinu prsu neměly. Bylo zjištěno, že hladiny vitamínu D > 38,0 ng/ml byly spojeny s o 21 % nižším rizikem vzniku rakoviny. Tato souvislost bylo zvláště silné u žen po menopauze.

Závěr: Pokud si ženy se zvýšeným rizikem karcinomu prsu udržovali vyšší hladiny vitamínu D pravidelným užíváním vitaminu D, měli pak nižší, že se i u nich vyvine karcinomu prsu.

 

Zdroj:

O’Brien KM, Sandler DP, Taylor TA, Weinberg CR. Serum Vitamin D and Risk of Breast Cancer within Five Years. Environ Health Perspect 2017;125(7). https://doi.org/10.1289/EHP943