Deficience vitaminu D se často objevuje u pacientů s cystickou fibrózou. Důvod nedostatku vitaminu D u této choroby je nejasný, ale může být způsoben několika důvody včetně metabolických, endokrinních anebo změnou životního stylu.

Přehledový článek shrnuje studie poukazující na zlepšení dýchacích funkcí a snížení počtu plicních exacerbací při podávání vitaminu D.

Pubmed

Full-text