Vitamin D hraje důležitou roli v regulaci imunitního systému, např. modulací produkce zánětlivých cytokinů. Ve většině zemí je doporučená maximální denní dávka vitaminu D3 4 000 IU (100 µg) denně. V této autoři zkoumali, zda jediná dávka vitaminu D3 může snížit hladiny zánětlivých markerů (interleukinů IL-6, IL-8 a tumor necrosis factor (TNF)) během jednoho měsíce.

Padesát zdravých mužů dostalo jedinou perorální dávku 80 000 IU vitaminu D3. V dnech 0, 1 a 30 po aplikaci byly odobrány vzorky krve a stanovovaly se sérové hladiny IL-6, IL-8, TNF, parathormonu (PTH), 25-hydroxyvitaminu D3 (25(OH)D3), triglyceridů, cholesterolu, vápníku (Ca2+) a fosforečnanů (PO4−).

Jednorázová dávka 80 000 IU vitaminu D3 vedla za 30 dní po podání k významnému zvýšení koncentrace vitaminu D a také k významnému poklesu hladin zánětlivých cytokinů a to beze změny sérových hladin Ca2+, PO4− nebo lipidů.

Závěry: Jednorázová suplementace vysokými dávkami vitaminu D3 je bezpečná pro snížení zánětlivých markerů a může vést k aktualizaci současných doporučení pro příjem vitaminu D.

Full-text