Acne vulgaris je multifaktoriální kožní porucha. Spekuluje se o mnoha etiologických faktorech, které přispívají k patogenezi akné, jedním z nich je nedostatek vitamínu D. Některé předchozí studie nalezly vztah mezi hladinou vitaminu D a závažnosti akné a některé tvrdily, že akné je možné zlepšit suplementací vitamínu D.

Tato nová studie se zaměřila na stanovení hladin vitaminu D v séru u pacientů s akné a zjištění jejího vztahu k závažnosti akné. Do studie bylo zařazeno 134 pacientů s akné a 129 kontrol. Závažnost akné se hodnotila za použití GAGS – skóre globálního hodnocení akné. Hladiny vitaminu D v séru byly významně nižší u pacientů s akné než u kontrol (p<0,001). Prevalence nedostatku vitaminu D byla významně vyšší ve skupině s akné než v kontrolní skupině (77,6% vs. 63,9%; p=0,41). Ve skupině pacientů byla zjištěna negativní statisticky významná korelace mezi hladinami vitaminu D v séru a skóre GAGS (p<0,001).

Závěry: Na základě těchto výsledků tvrdíme, že měření hladin vitaminu D v séru u pacientů s akné a suplementace vitamínu D se může zvážit jako léčebná možnost.

PubMed

Full-text