Vitamin D účinkuje prostřednictvím receptoru vitaminu D (VDR). VDR má nejen fyziologické účinky v metabolismu vápníku, ale také ovlivňuje rozsáhlé vazby na DNA a modifikace genomové exprese již na úrovni jedné buňky. U rakoviny dokáže potlačit mechanismy podporující růst rakovinných buněk.

Studie provedla systematický přehled a metaanalýzu studií, které uvedly hladiny vitaminu D (ve formě 25-hydroxyvitamínu D [25-OHD]) u pacientů s nově diagnostikovaným karcinomem prsu. Zajímavé výsledky zahrnovaly hladiny 25-OHD v séru u pacientek s rakovinou prsu, u kontrol, stejně jako míru pacientů a kontrol s nedostatečnými hladinami 25-OHD.

Celkem 25 studií (10 s kontrolami a 15 bez kontrol) bylo vzato do analýzy. Ve studiích byly zastoupeny populace ze všech kontinentů kromě Austrálie. Průměrná hladina 25-OHD u pacientů s rakovinou prsu byla 67,2 nmol/l a průměrná hladina 25-OHD u kontrolních pacientů byla 78,5 nmol/l. Ve skupině pacientů s rakovinou prsu mělo 45,28 % hladiny 25-OHD pod 50 nmol/l, zatímco tato míra byla 33,71 % u kontrol.

U pacientů s nově diagnostikovaným karcinomem prsu je pozorována vysoká prevalence nedostatku vitaminu D a může být patofyziologicky spojena s vývojem nebo progresí karcinomu prsu. Terapeutické výhody mohou být poskytnuty manipulací dráhy vitaminu D u rakoviny prsu. Nelze z výzkumu přímo říci, že podávání vitaminu D vede ke snížení rakoviny prsu. Na druhou stranu, nedostatek vitaminu D byl spojen se zvýšeným rizikem rakoviny prsu.

Pubmed

Fulltext

Voutsadakis IA. Vitamin D baseline levels at diagnosis of breast cancer: A systematic review and meta-analysis. Hematol Oncol Stem Cell Ther. 2021 Mar;14(1):16-26. doi: 10.1016/j.hemonc.2020.08.005. Epub 2020 Sep 26. PMID: 33002425.