Tento souhrnný článek slovenských lékařek publikovaný v odborném časopise Vnitřní lékařství pojednává o roli vitaminu D v rámci léčby pacientek s PCOS (syndrom polycystických ovarií).

V posledním období přibývají důkazy o vlivu vitaminu D na reprodukční funkce u žen i u mužů. V současnosti je nejvíce prozkoumán vztah vitaminu D ke klinickým a laboratorním projevem syndromu polycystických ovarií (PCOS).

Zjistilo se, že pacientky s PCOS mají nižší hladiny vitaminu D v séru a také nedostatek vitaminu D je u nich častější. Některé studie dokumentovaly i souvislost mezi nízkou hladinou vitamínu D a vysokými hladinami testosteronu u žen s PCOS, další studie potvrdili vztah nedostatku vitaminu D s výskytem metabolických odchylek (vyšší hmotnost, inzulínová rezistence, horší lipidový profil).

Několik intervenčních studií potvrdilo, že podávání vitaminu D u žen s PCOS a nedostatkem vitaminu D zlepšuje metabolické ukazatele, ovariálních funkci (pravidelnější ovulace a tím pádem vyšší pravděpodobnost otěhotnění) a úpravu vysoké hladiny testosteronu.

Závěry: Vitamín D představuje doplňkovou léčbu u žen s PCOS a nedostatkem vitaminu D. Cílem je je zmírnit nežádoucí projevy PCOS.

Full-text