V nedávné době byl publikován článek, který se zabývá prevalencí deficience vitaminu D, změn kostního metabolismu a výskytem fraktur u pacientů s nejčastějšími hyperkinetickými poruchami. K tomuto účelu bylo sestaveno systematické review, jehož výsledky se podařilo publikovat.

Z původních 1585 bylo vybráno celkem 40 studií, jejichž výsledky byly zpracovány. Výsledky této analýzy ukázaly silnou asociaci těchto chorob, včetně Huntingtonovy choroby, syndromu neklidných nohou a tremoru s nízkou hladinou vitaminu D, a to až u 89 % pacientů. U Huntingtonovy choroby se zároveň našla souvislost s nízkou kostní denzitou.

Full-text (PubMed)