Pro nedostatek vědeckých dokladů se studie snažila o zjištění účinku vitaminu D na emoce a chování u dětí. Autoři se zaměřili na 351 předškolních dětí, u kterých měli dostupná data, a některé mezery zjišťovali v laboratorních podmínkách u potkanů.

Vědcům vyšla zajímavá data, kdy jak nedostatek, tak nadměrné koncentrace vitaminu D byly spojeny s poruchami chování a hyperaktivitou. Limity studie spočívaly pouze v krátkodobém sledování a retrospektivním sledování.

Pubmed

Fulltext