Z důvodu nedostatku vědeckých dokladů se tato studie snažila o zhodnocení účinků vitaminu D na emoce a chování dětí. Autoři se zaměřili na 351 předškolních dětí, u kterých měli dostupná data, a některé mezery zjišťovali v laboratorních podmínkách.

Tato práce získala zajímavá data: jak nedostatečné, tak i nadměrné koncentrace vitaminu D byly spojeny s poruchami chování a hyperaktivitou.

Omezení studie spočívá v pouze krátkodobém a retrospektivním charakteru sledování.

Pubmed

Fulltext