Předpokládalo se, že kojící matky mohou užívat vitamin D a dodávat tak dostatečnou dávku svým kojencům prostřednictvím mateřského mléka. Jedná se o kojence, kteří jsou výlučně kojení a nepijí umělá kojenecká mléka. Tato publikace ukazuje, že výlučně kojící matky mohou upustit od podávání vitaminu D kojencům v případě, že budou samy užívat dostatečné množství vitamínu D.

Děti, které jsou výlučně kojené mají ve srovnání s kojenci, kteří pijí i náhradní mléčnou výživu, vyšší riziko hypokalemických záchvatů a křivice. Nedostatek vitaminu D u novorozenců je rozšířeným problémem.

Možným jednoduchým řešením tohoto problému je zajistit podávání vitaminu D3 matce v dávce dostatečné pro poskytnutí doporučeného množství vitaminu D výhradně kojeným dětem prostřednictvím mateřského mléka.

Randomizovaná, kontrolovaná pilotní studie zjistila, že podávání 6.400 IU vitaminu D3 denně kojícím matkám ve srovnání s podáváním 400 IU vitamin D3 denně přímo novorozencům bylo srovnatelné.

Podobně a novější randomizovaná, dvojitě zaslepená, srovnávací studie potvrdila, že podávání 6.400 IU vitaminu D3 denně je srovnatelné s podáváním 400 IU denně jak matce, tak i kojenci. Tato studie také zjistila, že dávka vitaminu D3 6.400 IU denně je bezpečná.

Další dvojitě zaslepená, randomizovaná, kontrolovaná studie zjistila, že denní podávání vitaminu D3 matkám v dávce 400 IU, 1.000 IU a 2.000 IU normalizovalo hladiny vitamínu D u 57 %, 84 % a 98 % kojenců.

Další klinická studie prokázala, že dávky vitaminu D3 2.000 – 4.000 IU denně účinně zvýšily sérové hladiny vitaminu D u všech kojenců. Ačkoliv dávka 2.000 IU denně byla dostatečná, dávka 4.000 IU denně byla účinnější.

Novější randomizovaná, kontrolovaná studie porovnávala dávku 5.000 IU vitaminu D3 denně s jednorázovou vysokou dávkou 150.000 IU vitaminu D3 podanou matkám. Studie sledovala 40 matek a jejich kojenců a zjistila, že obě dávky vedly k normalizaci sérových hladin vitaminu D u kojenců.

Závěry: Důkazy jasně naznačují, že suplementace vitaminu D3 pouze matkám (a nikoliv výhradně kojeným dětem) v dávkách >2 000 IU denně je vhodná pro poskytnutí dostatečného množství vitaminu D většině jimi kojených dětí.

Full-text