Nedostatek vitaminu D je častý u osob s idiopatickými střevními záněty (IBD) – Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou. Cílem této studie českých lékařů bylo zjistit, zda dávka 2.000 IU vitaminu D3 denně dostačuje k udržení setrvalé hladiny vitaminu D u osob s IBD.

Pacientům s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou bylo v průběhu zimního období podáváno perorálně 2 .000 IU vitaminu D3 (cholekalciferolu) denně. Na začátku substituce (říjen až prosinec) a po 3 měsících jim byla vyšetřena sérová hladina vitaminu D.

Výsledky: Studie se zúčastnilo 108 pacientů s Crohnovou chorobou (71) a ulcerózní kolitidou (37), z toho 51 žen, průměrného věku 43,3 ± 16,2 roku. Během suplementace vitaminu D3 se jejich sérová hladina vitaminu D zvýšila z 60 nmol/l na 68 nmol/l (p < 0,001).

Závěr: Dávky vitaminu D doporučované pro běžnou populaci nejsou pro pacienty s IBD dostačující. Udržení stálé hladiny vitaminu D vyžaduje dávku minimálně 2.000 IU/den, která je bezpečná.

Pubmed

Full-text