Je známo, že suplementace vitaminu D je přínosná u pacientů s mírnou a středně závažnou atopickou dermatitidou (atopickým ekzémem). Autoři této klinické studie se proto rozhodli zjistit vliv podávání vitaminu D i na závažnější případy atopického ekzému.

92 pacientů s atopickou dermatitidou závažného stupně bylo randomizováno k užívání buď vitaminu D3 v denní dávce 1.600 IU nebo placeba. Pacienti v obou skupinách navíc aplikovali dvakrát denně krém s obsahem 1 % hydrokortizonu na postižená místa kůže. Délka studie byla 12 týdnů.

Primárním sledovaným cílem byla změna závažnosti atopického ekzému vyjádřena formou EASI skóre (Index rozsahu a závažnosti ekzému (Eczema Area and Severity Index)).

Výsledky: Skupina pacientů se závažným atopickým ekzémem a dodatečnou suplementací vitaminu D dosáhla významně vyšší sérové hladiny vitaminu D (p < 0,001) ve srovnání s kontrolní skupinou.

Průměrné skóre EASI bylo významně nižší ve skupině léčené vitaminem D3 ve srovnání s placebovou skupinou (p = 0,035). U skupiny léčené vitaminem D navíc došlo k významnému klinickému zlepšení stavu ekzému, což se projevilo poklesem skóre EASI až o 56 %, zatímco ve skupině bez suplementace vitaminu D pokleslo skóre EASI pouze o 42 % (p = 0,039).

Závěr: Suplementace vitaminu D může být účinnou adjuvantní (doplňkovou) léčbou s cílem zlepšení klinického stavu u těžké atopické dermatitidy.

Full-text