Dětská obezita je spojena s rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění (KVO), nepříznivým lipidovým profilem a sníženou hladinou vitaminu D. Cílem této nově publikované klinické studie bylo zhodnotit, zda suplementace vitaminu D má vliv na rizikové faktory KVO u dětí a dospívajících s nadváhou/obezitou.

Italští autoři provedli retrospektivní observační studii zahrnující děti ve věku od 9 do 15 let se známou diagnózou nadváhy nebo obezity (BMI > 25) a sníženými hladinami vitaminu D (<62,5 nmol/l), které podstoupily léčbu perorálním vitaminem D (100 000 IU jednou za měsíc) po dobu šesti měsíců. Antropometrické parametry, hladina vitaminu D a sérové hladiny ​​lipidů a ALT byly měřeny na začátku (T0) a po 6 měsících (T1) léčby.

Výsledky: Z 58 pacientů mělo 45 po suplementaci vitaminu D vyšší sérovou hladinu vitaminu D. Suplementace vitaminu D byla spojena s významným snížením sérových hladin celkového cholesterolu (p = 0,009), LDL cholesterolu (p = 0,005) a ALT (p = 0,005) a zvýšením HDL cholesterolu (p = 0,03). Tyto výsledky byly potvrzeny, když byla aplikována korekce na index tělesné hmotnosti (BMI).

Závěry: Příznivý vliv suplementace vitaminu D na rizikové faktory KVO (sérové hladiny celkového cholesterolu, LDL-C, HDL-C a ALT) u dětí s nadváhou/obezitou by se mohl projevit již v raném dětství s příznivými účinky i na dlouhodobé zdraví.

Full-text