Cílem této studie bylo posoudit výsledek kombinace Ivermectin-Azithromycin-Cholecalciferol v terapii pacientů v časných stádiích (I-IIa) COVID-19. Studie probíhala u pacientů s COVID-19 v Mexico City od 1.4 do 20.4. 2020.

35 pacientů s COVID-19 bylo rozděleno do dvou skupin. Pacienti v první skupině (28 pacientů) užívalo kombinaci ivermectin (6 mg jednou denně ve dnech 0, 1, 7 a 8) plus azithromycin (500 mg jednou denně po dobu 4 dnů) plus cholekalciferol (4.000 IU dvakrát denně po dobu 30 dnů) nad rámec standardní léčby. Druhá skupina 7 pacientů byla léčena pouze standardním postupem, tzn. izolace, správná výživa, orální hydratace a paracetamol.

Výsledek léčby se vyhodnocoval 10. den (počítáno od prvního dne užívání léků). K uzdravení u pacientů na kombinované léčbě došlo ve 100 % případů, průměrná doba do symptomatického uzdravení byla 3,6 dne a negativní PCR byla potvrzena 10. den. Plicní nálezy ze zobrazovacích metod (RTG plic, CT hrudníku) u pacientů s pneumonií se zlepšily 10. den. Přechodné nežádoucí účinky mírného stupně (jako např. průjem a nevolnost) se zaznamenaly u 3 (10,7 %) pacientů.

Závěry: Tato studie zjistila, že kombinovaná léčba zahrnující 8.000 IU vitaminu D denně může zmírnit progresi onemocnění COVID-19 bez významných nežádoucích účinků. K extrapolaci těchto nálezů jsou zapotřebí provést další studie.

Full-text