Klinická, randomizovaná, placebem kontrolovaná a dvojitě zaslepená studie byla provedena s cílem porovnat podávání 1200 IU vitaminu D denně a placebo u lékařem diagnostikované sezonní chřipky u 167 dětí. Autoři pozorovali nižší výskyt rýmy u dětí užívajících vitamin D (10.8 % proti 18.6 %) a popsali, že podávání vitaminu D během zimy může snížit incidenci influenzy A u školáků.

Full-text

PubMed