Randomizovaná, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie pozorovala efekt podávání vitaminu D na symptomy a hladinu C reaktivního proteinu (CRP) u 65 pacientů s migrénami. Po celkovou dobu 10 týdnů byl podáván vitamin D v dávce 50 000 IU týdně. Ukazuje se, že pravidelné podávání vitaminu D může nejen snížit frekvenci bolestí hlavy, ale také subjektivní hodnocení migrén.

Souvislost mezi hladinou CRP a migrénou se nepotvrdila.

Full-text

PubMed