Dánští vědci zjistili, že uživatelkám hormonální antikoncepce jsou při laboratorních testech sledujících hladiny metabolitů vitaminu D v krvi naměřeny o 13-25% vyšší hodnoty než u neuživatelek hormonální antikoncepce. Vědci sledovali hodnoty 25-hydroxy-vitaminu D a 1,25-dihydroxy-vitaminu D.

Navíc byly naměřeny i vyšší hodnoty VDBP (vitamin D binding protein), což je bílkovina, na kterou se téměř celý vitamin D v krvi váže. Vitamin D navázaný na VDBP není biologicky aktivní. Biologické funkce v organizmu vykonává pouze tzv. volná frakce vitaminu D, která není vázána na VDBP.  Volná frakce vitaminu D u uživatelek hormonální antikoncepce byla srovnatelná s hodnotou u neuživatelek hormonální antikoncepce.Proto se ukazatele kostního metabolizmu ani rovnováhy vápníku u uživatelek a neuživatelek nelišily, ačkoliv měly uživatelky hormonální antikoncepce naměřeny vyšší hodnoty vitaminu D.

Ze studie vyplývá, že uživatelky hormonální antikoncepce mohou být z důvodu vyšších laboratorně naměřených hladin vitaminu D mylně považovány za dostatečně saturované vitaminem D, avšak ve skutečnosti mohou mít aktivního vitaminu D nedostatek. Proto by se s touto odchylkou ( 13-25%) mělo při vyšetřování hladin vitaminu D u uživatelek hormonální antikoncepce počítat.

PubMed

Full-text