Vědci z Finska provedli randomizovanou klinickou studii, ve které u 975 zdravých dětí sledovali parametry kostního metabolizmu a výskyt infekcí. Děti rozdělili na dvě skupiny. První skupina užívala vitamin D v dávce 400 IU denně, druhá skupina v dávce 1.200 IU denně. Děti sledovali od 2 týdnů po narození až do dosažení 2 let věku.

Studie ukázala, že mezi oběma skupinami nebyly významné rozdíly ve výskytu infekcí, ani v parametrech kostního metabolizmu.

Zdravým dětem tedy postačuje dávka 400 IU vitaminu D denně.

PubMed

Full-text