Celkem 147 pacientům ve věku 5 – 16 let trpících na bolesti hlavy byly retrospektivně sledovány hladiny vápníku, fosforu, fosfatáz, hormonů a vitaminu D oproti kontrolní, zdravé skupině. Děti s bolestmi hlavy měly významně nižší hladiny vitaminu D v porovnání s jejich vrstevníky.

Full-text

PubMed