Cílem této práce bylo vyhodnotit vztah mezi hladinami vitaminu D v séru před 20. týdnem těhotenství a rizikem gestačního diabetes mellitus u těhotných žen.

Tato retrospektivní studie analyzovala vztah mezi hladinou 25(OH)D v séru před 20. týdnem těhotenství a rizikem gestačního diabetes mellitus. Do studie bylo zařazeno 8.468 těhotných žen v období mezi lednem 2018 a březnem 2020.

Výsledky: Sérová hladina vitaminu D nad 50 nmol/l se jeví jako ochranný faktor před vznikem gestačního diabetes mellitus.

Závěry: Dostatek vitaminu D před 20. týdnem těhotenství je ochranným faktorem před vznikem gestačního diabetes mellitus. Již hladina vitaminu D >50 nmol/l může snížit riziko těhotenské cukrovky. Ochranný účinek vitaminu D je výraznější u obézních těhotných žen.

Full-text