Podávání vitaminu D u migrény není v žádných doporučeních dosud ukotveno. Cílem této metaanalýzy bylo prozkoumat případnou účinnost vitaminu D u pacientů s migrénou. Pro vypracování studie byly použity databáze PubMed, EMBASE, Web of science, EBSCO a Cochrane library k systematickému prohledání do května 2021, kdy byly vybrány randomizované kontrolované studie (RCT) zkoumající účinek vitaminu D u pacientů s migrénou.

Celkem bylo do metaanalýzy zahrnuto šest RCT s 301 pacienty. Ve srovnání s kontrolní skupinou u pacientů s migrénou by suplementace vitaminem D mohla výrazně snížit záchvaty bolesti hlavy za měsíc, dny bolesti hlavy za měsíc a specifické skóre MIDAS.

Studie samozřejmě neprokázala, že podávání vitaminu D přímo snižuje závažnost a výskyt migrény, ukázala však, že podávání vitaminu D poskytnulo řadu benefitů při léčbě migrény.

Pubmed

Fulltext