Obézní jedinci jsou náchylnější k deficienci vitaminu D kvůli koncentraci této látky v tělesném tuku a následnému poklesu sérové hladiny vitaminu D.

Tato nová klinická studie si dala za cíl přesně stanovit rozdíly v plasmatických koncentracích 25(OH)D u pediatrických pacientů s deficitem vitaminu D (sérová koncentrace pod 50 nmol/l) ve dvou skupinách; podle BMI obézních a podle BMI normálních.

Celkem 44 dětí (ve skupinách po 22 dětech ve formátu 1:1) užilo jednorázovou perorální dávku 150.000 IU vitaminu D a následně se jim měřily sérové koncentrace 25(OH)D jeden týden a jeden měsíc po aplikaci této dávky.

Výsledky ukázaly, že u obézních dětí došlo až k 2.2krát menšímu nárůstu sérové koncentrace vitaminu D než u dětí s normální hmotností dle BMI jak po 1 týdnu, tak i po 1 měsíci. Navíc se ukázalo, že nárůst sérové koncentrace vitaminu D je nepřímo úměrný hodnotě BMI, obvodu pasu a množství tuku v organizmu dětí.

Autoři studie doporučují podávat obézním dětem vyšší dávky vitaminu D než dětem s normální hmotností dle BMI.

Pubmed

Fulltext