Review z roku 2008 důkladně popisuje, že v té době neexistovaly přesvědčivé důkazy pro tvrzení protektivního účinku vitaminu D v případě rakoviny tlustého střeva (v porovnání např. s rakovinou prsu). Jsou dostupná data potvrzující tento účinek právě u rakoviny tlustého střeva, musí se však ověřit dalšími studiemi.

Full-text

Pubmed