Klasickými funkcemi vitamínu D jsou regulace homeostázy vápníku a fosforu a kontrola metabolismu kostí. Nedostatek vitaminu D byl však zaznamenán i u některých chronických onemocnění spojených se zánětem a poruchou regulace imunitního systému, jako jsou např. diabetes, astma a revmatoidní artritida.

Tato pozorování společně s experimentálními studiemi naznačují rozhodující roli vitaminu D v modulaci imunitní funkce.

  1. Receptor pro vitamín D (VDR) se nachází ve většině imunitních buněk, včetně B a T lymfocytů, monocytů, makrofágů a dendritických buněk;
  2. Aktivní metabolizmus vitamínu D imunitními buňkami je schopen lokálně změnit 25(OH)D3 na jeho aktivní formu – 1,25(OH)2D3.

Vitamin D prostřednictvím VDR potlačuje autoimunitu, podporuje diferenciaci dendritických a regulačních T-lymfocytů a snižuje sekreci zánětlivých cytokinů.

Pubmed

Full-text