Jeden z méně známých rizikových faktorů zodpovědných za vznik a rozvoj hypertenze (vysoký krevní tlak) je nízká hladina vitaminu D v plazmě. Několik studií rozvířilo debatu ohledně tématu hypertenze a přítomnosti/absence vitaminu D. Review dostupných publikací shrnuje tento vztah takto: „Existuje nepřímý vztah mezi koncentrací vitaminu D a vysokého krevního tlaku“.

Pro stanovení přímé kauzality je však potřeba vytvořit další studie zaměřené přímo na tuto problematiku.

Pubmed

Full-text