Dosavadní poznatky naznačují, že vitamin D mohl být klíčovým podpůrným prvkem pro imunitní systém, zejména při regulaci cytokinové odpovědi proti COVID-19.

Autoři této nové metaanalýzy proto udělali přehled dostupných publikovaných údajů o vitaminu D a COVID-19 veřejně dostupných do 10. října 2020. Do systematického přehledu byly zahrnuty studie zaměřené na roli vitaminu D u pacientů s potvrzenou infekcí COVID-19.

Výsledky: Do metaanalýzy bylo zahrnuto 16 studií s 4.922 účastníky. Metaanalýza ukázala, že až 48 % pacientů s COVID-19 trpělo insuficiencí vitaminu D (sérová koncentrace vitaminu D byla 50-75 nmol/l) a u 41 % pacientů byly hladiny vitaminu D dokonce deficientní (sérová koncentrace vitaminu D byla pod 50 nmol/l) . Průměrná sérová koncentrace vitaminu D byla pouze 45 nmol/l.

Frekvence přidružených onemocnění u pacientů s COVID-19 byla následující: 7,4 % – rakovina, 27,1 % – chronické onemocnění ledvin, 30,4 % – kardiovaskulární onemocnění, 5,1 % – demence, 14,5 % – deprese/úzkost, 32,1 % – diabetes, 47,4 % – hypertenze, 22 % – obezita a 17,5 % – onemocnění dýchacích cest.

Závěry: Tato metaanalýza zjistila, že sérová koncentrace vitaminu D u pacientů s COVID-19 je nízká. Nejčastějšími komorbiditami u pacientů s COVID-19 byly: hypertenze, kardiovaskulární onemocnění, chronické onemocnění ledvin, cukrovka, obezita a respirační onemocnění. Všechna tato onemocnění by mohla mít přímou nebo nepřímou souvislost s nedostatkem vitaminu D.

Full-text