Čeští onkologové v přehledovém článku popisují význam vitaminu D v prevenci a léčbě karcinomu prsu.

Vitamin D je vedle estrogenu a progesteronu třetí steroidní hormon, který plní významné biologické funkce při vývoji karcinomu prsuNízké plazmatické hladiny vitaminu D jsou silně spojené s vyšším rizikem vzniku karcinomu prsu a kratším přežitím.

Většina autorů udává optimální hladinu vitaminu D 75– 150 nmol/lPublikované práce uvádějí souvislost mezi vyššími hladinami vitaminu D a nižší agresivitou nádoruBiologický efekt vitaminu D je komplexní děj, jenž závisí nejen na hladině vitaminu D, ale i na aktivaci signální dráhy včetně receptoru pro vitamin D (VDR)Polymorfizmus genu pro VDR může být spojen s vyšší incidencí nádoru prsu a mít negativní prognostický potenciál.

Pubmed

Full-text v češtině