V poslední době se diskutuje souvislost nedostatku vitaminu D a zvýšeného rizika diabetu 2. typu. Užívání vitaminu D by mohlo toto rizika snížit.

Tato nová klinická studie Vitamin D and Type 2 Diabetes (D2d) Study publikovaná v prestižním lékařském časopise Diabetes Care byla randomizovaná a placebem kontrolovaná. Hodnotila vliv suplementace vitaminu D3 na snížení rizika cukrovky u dospělých s vysokým rizikem diabetu 2. typu. Studie hodnotila vliv denní suplementace 4.000 IU (100 µg) vitaminu D3 oproti placebu na riziko nově vzniklého diabetu 2. typu u dospělých s prediabetem.

Výsledky: U účastníků studie léčených vitaminem D, kteří měli během studie sérové hladiny vitaminu D mezi 100–124 nmol/l bylo riziko vzniku nového diabetu snížené o 52 % ve srovnání s těmi, kteří měli hladinu vitaminu D mezi 50–74 nmol/l.

U účastníků studie léčených vitaminem D, kteří měli během studie sérové hladiny vitaminu D nad 125 nmol/l bylo riziko vzniku nového diabetu snížené o 71 % ve srovnání s těmi, kteří měli hladinu vitaminu D 50–74 nmol/l.

Závěr: Denní suplementace 4.000 IU vitaminu D za účelem udržení sérové koncentrace vitaminu D nad 100 nmol/l je nadějným přístupem ke snížení rizika cukrovky u dospělých s prediabetem.

Pubmed

Full-text