Jeví se, že jedním z nežádoucích účinků gliflozinů – nové kategorie léků určených k terapii diabetu, srdečního selhání a selhání ledvin – je zvýšení rizika kostních zlomenin, a to pravděpodobně v důsledku snížení sérové hladiny vitaminu D a zvýšení sérové hladiny parathormonu (PTH).

Tato studie měla párový design porovnávající jednotlivé účastníky před a po suplementaci vitaminu D3. Cílem bylo zjistit, zda suplementace vitaminu D3 může zabránit vzniku nedostatku vitaminu D u pacientů léčených gliflozinem. Primární cílové parametry účinku suplementace vitaminu D3 byly změny sérové hladiny vitaminu D a PTH vyvolané kanagliflozinem.

Účastníci studie absolvovali dva terapeutické protokoly s kanagliflozinem (300 mg denně po dobu pěti dnů): první před a druhý po suplementaci vitaminu D3. V prvním protokolu účastníci dostávali 50.000 IU vitaminu D3 jednou nebo dvakrát týdně v závislosti na BMI (body mass index) po dobu 4–6 týdnů k dosažení sérové hladiny vitaminu D ≥ 75 nmol/l.

Výsledky: Suplementace vitaminu D3 zvýšila sérovou hladinu vitaminu D (p=0,0006) a 24,25-dihydroxyvitaminu D (p=0,0002). Navíc suplementace vitaminu D3 snížila velikost nepříznivých změn vyvolaných kanagliflozinem: u 1,25(OH)2D z -31 % na -9 % (p=0,04) a u PTH z +36 % na +10 % (p=0,005).

Závěry: Deficit vitaminu D způsobil, že jednotlivci byli zranitelnější vůči nežádoucím účinkům kanagliflozinu na biomarkery spojené se zdravím kostí. Suplementace vitaminu D3 účinně chrání proti těmto nepříznivým účinkům kanagliflozinu.

Abstrakt