Cílem observační studie z roku 2010 bylo zhodnotit riziko kolorektálního karcinomu s koncentracemi vitaminu D na začátku studie a příjmem vitaminu D a kalcia u 520.000 pacientů z 10 západoevropských zemí.

Celkem 1.248 případů kolorektálního karcinomu se objevilo po zařazení do studie a porovnalo se s náhodnými 1.248 kontrolami. Výsledky ukázaly silnou inverzní lineární asociaci, tzn. že vyšší koncentrace vitaminu D byly spojeny s nižším rizikem vzniku karcinomu tlustého střeva a konečníku a naopak. Zjištění nebyla závislá na pohlaví a byla srovnána s časem odběru.

Full-text

Pubmed