Australští a dánští vědci provedli analýzu hladiny vitaminu D v krvi novorozenců, u kterých se podle dánského centrálního registru psychiatrických pacientů později v životě vyvinula schizofrenie (1.301 pacientů) a porovnali tyto hodnoty s hladinami vitaminu D při narození u těch lidí, kteří pocházeli ze stejné věkové skupiny a schizofrenii nedostali (1.301 osob).

V Dánsku se odebírá novorozenecká krev a skladuje se při -20°C od roku 1981, nejvíce případů schizofrenie se objevilo v letech 2005 – 2008.

Výsledky: Lidé s nízkou hladinou vitaminu D při narození (<20,4 nmol/l) vykazovali o 44 % (IRR = 1,44, 95% CI: 1,12-1,85) vyšší riziko vzniku schizofrenie oproti lidem s nejvyššími hladinami vitaminu D při narození.

Závěr:  Nedostatek vitaminu D u novorozenců byl spojený se zvýšeným rizikem schizofrenie v pozdějším životě. Toto zjištění naznačuje, že těhotné ženy by měli optimalizovat svou hladinu vitaminu D, aby tak zabránili vzniku schizofrenie u svých dětí, podobně jako se tomu děje zvýšeným příjmem folátu v těhotenství pro prevenci defektů neurální trubice.

Pubmed

Full-text