Jelikož v současné době není k dispozici účinná léčba COVID-19, autoři této studie se snažili zjistit, zda preventivní udržování dostatečné sérové hladiny vitaminu D souvisí s rizikem nákazy infekcí COVID-19 a závažností jejího průběhu.

Autoři porovnali sérové koncentrace vitaminu D mezi 80 zdravými kontrolami a 62 pacienty s diagnostikovanou COVID-19. Pacienti byli rozděleni do kategorií podle závažnosti průběhu COVID-19 na asymptomatické (bezpříznakové), s mírným až středně závažným a závažným až kritickým průběhem onemocnění.

Výsledky: Závažný až kritický průběh COVID-19 byl významně častěji zjištěn u pacientů starších a u pacientů s přidruženými chorobami (s komorbiditami) ve srovnání s případy s mírným průběhem nemoci.

Sérová koncentrace vitaminu D u pacientů s COVID-19 byla mnohem nižší než u zdravých kontrol.

Hladina vitaminu D byla nejnižší u závažných až kritických případů ve srovnání případy s mírným průběhem choroby.

Významně více (41,9 %) pacientů s COVID-19 mělo nedostatek vitaminu D (< 50 nmol/l) ve srovnání se zdravými kontrolami (11,1 %).

Nedostatek vitaminu D se zjistil až u 80 % pacientů s závažným až kritickým průběhem, ve srovnání s pouze 36 % mírných případů.

Závěry: Starší lidé a lidé s komorbiditami byli náchylní k závažnému průběhu infekce COVID-19. Nedostatek vitaminu D je rizikovým faktorem nákazy nemocí COVID-19, a to zejména jejího závažného až kritického průběhu. Suplementace vitaminu D může mít preventivní nebo léčebný potenciál pro toto onemocnění.

Full-text