Nedostatek vitamínu D se u kriticky nemocných pacientů vyskytuje velmi často a může jim škodit. Cílem této studie bylo zhodnotit bezpečnost a účinnost jednorázového perorálního podání vysoké dávky vitaminu D3 v intenzivní péči.

Tato randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie byla provedena na JIP univerzitního střediska v rakouském Grazu. Zahrnuto bylo 25 pacientů (průměrný věk 62 let) s nedostatkem vitamínu D (koncentrace 25(OH)D ≤ 50 nmol/l). Pacienti v jedné větvi užili perorálně 540.000 IU cholekalciferolu rozpuštěného v bylinném oleji nebo placebo.

Výsledky: Průměrné zvýšení sérové hladiny vitaminu D v intervenční skupině bylo 62,5 nmol/l. Nejvyšší dosažená hladina byla 160 nmol/l. Hyperkalcemie ani hyperkalciurie se nevyskytly u žádného pacienta. Od dne 0 do dne 7 se celkové hladiny vápníku v séru zvýšily pouze nepatrně.

Závěry: Jediná orální ultra vysoká dávka cholekalciferolu upravuje nedostatek vitamínu D během 2 dnů u většiny pacientů, aniž by způsobila nežádoucí účinky, jako je hyperkalcemie nebo hyperkalciurie.

Pubmed

Full-text