Přeživší po infarktu myokardu (IM), zejména ti s diabetes mellitus (DM), jsou i nadále vystaveni vysokému riziku dalších kardiovaskulárních příhod.

Nově publikovaná práce italských autorů hodnotila dopad na prognózu pacientů s DM a nedostatkem vitaminu D, samostatně nebo v kombinaci. V této prospektivní observační studii bylo sledováno 1081 pacientů po infarktu myokardu. Pacienti byli rozděleni do čtyř skupin podle toho, zda mají nebo nemají diabetes mellitus a/nebo nedostatek vitaminu D.

Primární cíl studie byl složen ze celkové mortality, anginy pectoris/IM a srdečního selhání. Sekundární sledovaný cíl byla úmrtnost, srdeční selhání a angina pectoris/IM.

Během sledování po dobu 26,1 měsíců dosáhlo primárního cíle 391 subjektů. Pacienti s DM nebo nedostatkem vitaminu D měli srovnatelný výskyt tohoto cíle. Pacienti pouze s nedostatkem vitaminu D nebo pouze s DM se nelišily ani pokud jde o výskyt jednotlivých složek primárního cíle – angina pectoris, srdečn selhání a mortalita.

Deficit vitaminu D a přítomnost DM mají srovnatelně (o 30 %) vyšší riziko výskytu primárního cíle. Ve srovnání s pacienty bez nedostatku vitaminu D a bez diabetu měli pacienti s nedostatkem vitaminu D a zároveň s diabetem o 69 % vyšší riziko výskytu primárního cíle.

Závěr: Diabetes mellitus a nedostatek vitaminu D jsou spojeny zvlášť i synergicky s horší prognózou pacientů po překonaném infarktu myokardu.

Full-text