Tato nová meta-analýza publikovaných observačních studií zkoumala závislost rizika karcinomu prsu a vitamínu D.

Výzkumníci identifikovali 70 relevantních studií a ukázalo se, že zvýšení hladin vitaminu D v krvi o 5 nmol/l bylo spojeno s 6 % snížením rizika rakoviny prsu. Výsledky u žen před menopauzou a po menopauze byly srovnatelné.

Při zvýšení příjmu vitamínu D o každých 400 IU/den došlo ke snížení rizika rakoviny prsu o 3 % (OR 0,97 (95% CI = 0,92-1,02)).

Závěr: Riziko rakoviny prsu nepřímo souvisí s hladinami vitamínu D v krvi.

Pubmed

Full-text