Vztah mezi koncentrací vitaminu D a rakovinou prsu je dosud kontroverzním tématem. Následující metaanalýza analyzovala 68 studií publikovaných od roku 1998 do 2018 testující příjem vitaminu D a riziko rakoviny prsu. Analýza prokázala po statistickém zpracování protektivní účinek vitaminu D vzhledem k riziku vzniku rakoviny prsu u premenopauzálních žen.

PubMed

Full-text