Úvod

Předchozí práce ukazují, že nedostatek vitaminu D v těhotenství může zvýšit riziko autismu a poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Cílem této studie bylo proto odhadnout vliv suplementace vitaminu D3 v těhotenství na riziko autismu a ADHD u potomků.

Metodika

Tato randomizovaná klinická studie byla součástí projektu Copenhagen Prospective Study on Neuro-PSYCHiatric Development (COPYCH) v kohortě Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood 2010 (COPSAC2010) zahrnujícího populační vzorek 700 zdravých párů matka-dítě zapsána ve 24. týdnu těhotenství.

Sérová koncentrace 25-hydroxy-vitaminu D (25(OH)D) byla měřena při zařazení 623 těhotných žen do studie. Ženy byly randomizovány v poměru 1:1 buď k užívání vyšší (2 800 IU/denně) nebo standardní dávky (400 IU/denně) vitaminu D3 po celou dobu těhotenství až do 1. týdne po porodu (315 bylo přiřazeno k vyšší dávce a 308 ke standardní dávce). U potomků ve věku 10 let byly diagnózy a symptomová zátěž autismu a ADHD stanoveny pomocí nástroje Kiddie-Schedule for Affective Disorders and Schizofrenia for School-Age Children-Present and Life Version.

Výsledky

Psychopatologické vyšetření absolvovalo 591 dětí ve věku 10 let. U celkem 16 dětí (2,7 %) byl diagnostikován autismus a u 65 (11,0 %) ADHD. Z toho 496 dětí se zúčastnilo studie vitaminu D3 (246 dostalo vyšší dávku, 250 standardní dávku). Z toho u 12 dětí (2,4 %) byl diagnostikován autismus a u 58 (11,7 %) ADHD.

Vyšší hladiny 25(OH)D před intervencí u matky byly spojeny s významně nižším rizikem autismu [pravděpodobnost rizika (OR) na 10 nmol/l: 0,76 (0,59, 0,97); P = 0,034], nižší zátěží autistických symptomů [β na 10 nmol/l: -0,03 (-0,05, 0,00); P = 0,024) a nižším rizikem diagnózy ADHD (OR na 10 nmol/l: 0,88 (0,78,0,99); P = 0,033).

Suplementace vysokými dávkami vitaminu D3 nebyla spojena s rizikem autismu nebo ADHD.

Závěry

Vyšší hladina vitaminu D u těhotných žen před vstupem do studie byla spojena s nižším rizikem autismu, nižší zátěží autistickými symptomy a sníženým rizikem diagnózy ADHD. Suplementace vysokými dávkami vitaminu D3 v těhotenství neměla na riziko autismu a ADHD vliv.

PubMed

Fulltext