V několika studiích se sledovala souvislost mezi polymorfismem genu pro receptor vitamínu D (VDR) a rizikem roztroušené sklerózy. Zjištění však byla nekonzistentní, proto autoři provedli meta-analýzu všech relevantních publikovaných klinických studií, aby tento vztah a vyhodnotili přesněji.

Výsledky: Do meta-analýzy bylo zařazeno celkem 30 studií případů a kontrol. Celkové výsledky naznačují významně vyšší riziko (o 27 %) roztroušené sklerózy u pacientů polymorfismem genu pro vitamin D.

Závěr: Tato meta-analýza prokázala významnou souvislost mezi polymorfismem genu pro vitamin D (TaqI) a rizikem roztroušené sklerózy. MS. Dále byl polymorfismus genu receptoru pro vitamin D (BsmI) spojen se zvýšeným rizikem MS u asijských populací. Naopak polymorfismus Apal byl spojen se sníženým rizikem MS u asijských populací.

Pubmed

Full-text