Cílem této nově publikované studie izraelských autorů bylo vyhodnotit souvislost koncentrace vitaminu D a rizika infekce a hospitalizace v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Autoři sledovali skupinu osob, které byli testovány na přítomnost infekce COVID-19 od 1. do 30. dubna 2020 a kterým byla předtím alespoň jednou změřena hladina vitaminu D v plazmě. „Suboptimální“ nebo „nízká“ koncentrace vitaminu D v plazmě byla definována jako hladina nižší než 75 nmol/l.

Výsledky: Ze 7.807 osob bylo 782 (10,1 %) pozitivních na COVID-19 a 7.025 (89,9 %) na negativních. Průměrná hladina vitaminu D v plazmě byla významně nižší mezi těmi, kteří byli COVID-19 pozitivní. Následná analýza prokázala souvislost mezi nízkou hladinou vitaminu D a o 58 % vyšším rizikem infekce COVID-19 (p <0,001) a 2,09násobné riziko hospitalizace v souvislosti s touto infekcí (p <0,05).

Ve dalších analýzách se ukázalo, že statisticky významně vyšší riziko infekce hrozí osobám ve věku nad 50 let (o 56 %), mužům (o 49 %) a osobám s nízkým a středním socioekonomickým statusem (o 106 %); věk nad 50 let byl též pozitivně spojen s vyšším rizikem hospitalizace v důsledku COVID−19 o 171 %.

Závěry: Nízká plazmatická hladina vitaminu D se jeví jako nezávislý rizikový faktor infekce COVID-19 a hospitalizace v jejím důsledku.

PubMed

Full-text

Medscape