Cílem této klinické studie bylo prozkoumat souvislost mezi hladinou vitaminu D v séru a stavem, prognózou a mortalitou v důsledku infekce virem SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19.

Vědci hodnotili zdravotní záznamy hospitalizovaných pacientů s COVID-19 zahrnující demografii, laboratorní parametry a výsledky počítačové tomografie. Sérovou koncentraci vitaminu D nad 75 nmol/l považovali za dostatečnou.

Výsledky: Údaje od 235 pacientů průměrného věku 58 let ukázaly, že 74 % jich mělo závažnou formu infekce COVID-19 a pouze 33 % mělo dostatečnou hladinu vitaminu D. Výzkumníci prokázali spojitost mezi dostatečnou hladinou vitaminu D a snížením klinické závažnosti, nemocniční úmrtností, sérovou ​​hladinou C-reaktivního proteinu (CRP) a zvýšeným počtem lymfocytů. Pouze 10 % pacientů starších 40 let s dostatečnou hladinou vitaminu D podlehlo infekci COVID-19 ve srovnání s 20 % těch s nedostačenou hladinou.

Úmrtnost pacientů s hladinou vitaminu D nad 100 nmol/l byla výjimečná.

Závěry: Dostatek vitaminu D může modulovat imunitní odpověď, možná snížením rizika cytokinové bouře jako reakce na tuto virovou infekci. Proto se doporučuje zlepšit stav vitaminu D populace. Zejména hospitalizovaným pacientům to může snížit závažnost nemoci a úmrtnost s ní spojenou.

Full-text