Cílem této prospektivní kohortové studie bylo zjistit souvislost mezi sérovou koncentrací vitamínu D a rizikem úmrtí z jakékoliv příčiny (celková mortalita) a z jiných specifických důvodů.

Do studie bylo zařazeno 365.530 osob, kterým se změřila hladina vitaminu D v séru, a kteří neměli v anamnéze kardiovaskulární chorobu (nemoc oběhového systému), rakovinu ani cukrovku. Průměrná doba sledování byla 8,9 roku.

Výsledky: Po dobu sledování došlo k 10.175 úmrtím, z toho 1.841 (18,1 %) v důsledku kardiovaskulárních nemocí, 5.737 (56,4 %) v důsledku rakoviny a 2.597 z jiných příčin.

Ve srovnání s osobami s hladinou vitaminu D pod 60 nmol/l měli účastníci s vyššími koncentracemi vitaminu D o 17 % nižší riziko úmrtí z jakékoliv příčiny, o 23 % nižší riziko úmrtí na kardiovaskulární nemoc a o 34 % nižší riziko úmrtí z jiných příčin.

Ve srovnání s osobami s hladinou vitaminu D pod 45 nmol/l měli účastníci s vyššími koncentracemi vitaminu D o 11 % nižší riziko úmrtí na rakovinu.

Závěry: Vyšší koncentrace vitaminu D je spojena s nižším rizikem úmrtí z jakékoliv příčiny, úmrtí na rakovinu i úmrtí na kardiovaskulární onemocnění.

Pubmed

Full-text

Medscape